APLIQUEM ELS NOSTRES CONEIXEMENTS I TECNOLOGIES PER COBRIR DIFERENTS NECESSITATS INDUSTRIALS

Control i manipulació de peces plàstiques

Línia automatitzada per la manipulació d’elements plàstics, disposa d'estació robotitzada de descàrrega de peces de injectora a cintes transportadores, aquestes transporten el producte fins a un control de qualitat en continu, mitjançant visió artificial, i posteriorment es posicionen les peces pel seu encaixat automàtic, en una segona estació robotitzada. Amb aquest sistema s'aconsegueix una producció de 84 peces per minut.

 

 

abb, visió artificial, control de qualitat, Siemens

Sistema d'encintat de pastissos en contínua

Equip automàtic per col·locar strips (cintes de paper) al voltant de pastissos. Aquests avancen per una cinta transportadora en continu i un robot-aranya agafa els strips, d'un en un, amb l'ajuda d'un dosificador d'etiquetes circulars. Primerament es passa per un encolador automàtic que injecta cola en un dels extrems de la cinta, posteriorment el robot situa aquesta al voltant del pastís, a partir d'un sistema de localització automàtica, finalment la pinça del robot tanca la cinta segons el diàmetre del pastís i en fixa els dos extrems. Aquesta línia pot treballar a una producció de 16 pastissos per minut.

 

ABB, encintat circular, robot-aranya, dosificador etiquetes pastissos

Màquina modular per llescat de producte

Es tracta d'una màquina modular automàtica, que consta d'una cinta transportadora per on avança el producte de forma controlada i d'un sistema de tall vertical per ultrasons que fileteja el producte a mida que va passant. En aquest cas s'introdueixen cunyes de formatge per un extrem de la cinta i se'n recull el producte tallat per l'altre costat. Aquest equip disposa d'un sistema que permet ajustar el gruix del tall i el tipus de producte que es vol tallar.

 

tall per ultrasons, llescat producte, tall formatges, embalatge, dosificador, línia modular, Omron

 

Circuit de muntatge de producte farmacèutic


Es tracta d'una línia semi-automàtica pel muntatge de producte farmacèutic, amb diferents parades al llarg de la línia de producció, on les accions poden ser automàtiques o manuals. En aquest circuit s’hi desplacen unes vagonetes independents, que permeten la incorporació o extracció d’aquestes en funció del flux de producció desitjat. En aquesta línia interactuen sistemes vibradors amb posicionador final, bombes peristàltiques per dosificar fluids, accionaments de roscatge i persones. En l'última parada s'extreu el producte acabat, deixant la vagoneta buida per tornar a iniciar el procés sense interrupcions.

  

   

visió artificial, control de qualitat, Siemens

 

Envasat de pastissos

 

Realitza l'última part del procés productiu, fent un muntatge d'etiqueta en circular al voltant del pastís i de l'envasa't d'aquest. Línia automatitzada formada per dues estacions robotitzades, que consten d'un dosificador d'etiquetes circulars amb encolador automàtic i d'un dosificador de tapes. S'ha hagut de adaptar la línia a un espai mínim. Aquesta línia treballa a una producció de 30 pastissos per minut.

 

 

 

fanuc, embalatge, dosificador, línia industrial, Omron

 

 

Estació de Paletitzat amb Robot

Estació de paletització de caixes utilitzant un braç robot amb doble zona de descàrrega per tal de no parar la producció i que l’operari tingui possibilitat d’extreure palet ple sense parar línia.

Disposa d’una configuració inicial, per escollir el mosaic i l’alçada desitjada per a la construcció del palet, també permet definir les variables del producte a manipular.

 

               


         programació, polit automàtic, paletitzat, robots

 

Pol. Ind. Pla de Baix - C/ Grècia, 4
17800 Olot (GIRONA)
Telf. +34 - 972 26 81 05
Fax +34 - 972 26 05 67
comercial@ingening.com