APLIQUEM ELS NOSTRES CONEIXEMENTS I TECNOLOGIES PER COBRIR DIFERENTS NECESSITATS INDUSTRIALS

Els serveis que oferim a INGenING són els següents:


 

 


 

 

 

 AVANTPROJECTES

 

    

Abans de l'acceptació d'un projecte realitzem un estudi per tal d'assegurar que aquest complirà els requeriments esperats.

 

  • Estudis de viabilitat de projectes, per tal d'implementar les tecnologies actuals més adients i adequant-les a les necessitats del client.
  • Simulacions per estacions robotitzades, per tal de comprovar-ne el funcionament, les àrees de treball i la cadència aproximada. Obtenint una millor percepció de la instal·lació o màquina a realitzar.
  • Dibuixos 2D o 3D, que permeten la interpretació dimensional i el posicionament de la maquinària a la instal·lació.
  • Prototips funcionals, per tenir una primera visualització de la maniobra de treball, de la part que requereixi una comprovació física o funcional.

 

 

 

 

DISSENY

 

Disposem de personal qualificat i capacitat per a realitzar disseny mecànic, elèctric i pneumàtic, ja sigui per projectes de nova creació com per adaptacions en instal·lacions existents.


 

Donant com a resultat dibuixos amb 3D, plànols de fabricació, esquemes elèctrics o pneumàtics, manuals d'ús i de manteniment o documentacions tècniques.

    maquinaria industrial, estudi de viabilitat, innovació tecnològica

 

 

 


FABRICACIÓ I ADAPTACIÓ DE MAQUINÀRIA

 

embalatge, control qualitat, paletització      

Realitzem tot tipus de maquinaria industrial i/o instal·lacions ja sigui per a línies de producció de nova creació com de modificacions o adaptacions de línies ja existents, aplicant les últimes tecnologies i les millors marques del mercat, adaptant-nos a les necessitats del client.


Oferim aquest servei per a qualsevol tipus de sector industrial i en qualsevol punt de la línia productiva, ja sigui per a manipulació de producte, per a finals de línia, en processos d'embalatge o bé paletitzats automàtics.


 

- Veure projecte relacionat -

 

 

 

MUNTATGES

 

 

Disposem de personal especialitzat per dur a terme muntatges mecànics i elèctrics ja sigui per a línies noves o per a complementar màquines o instal·lacions que ja es troben en funcionament.

 

 

 

           manteniment, muntatges mecànics

 

 

 

PROGRAMACIÓ DE LÍNIES O MÀQUINES

 

visió artificial, disseny industrial

       

Programem PLC's, robots i equips de visió artificial, de les marques més reconegudes en l'actualitat. Per aquest motiu podem oferir serveis de programació o de reprogramació en qualsevol dels sistemes comentats anteriorment.

 

 

- Veure projecte relacionat -

 

També realitzem sistemes de control de qualitat, mitjançant visió artificial, per tal de comprovar el producte, ja sigui físicament o morfològicament.

 

- Veure projecte relacionat -

 

 

 

 

 

SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA ( S.A.T. )

 

  • Plans de manteniment preventius i actius: consisteixen en l'elaboració d'un manual de manteniment per a una màquina o línia, per tal de garantir-ne el funcionament i durabilitat dels equips industrials, evitant pèrdues i parades de producció. D'aquesta manera les instal·lacions es conserven en bon estat, ja porti a terme el pla de manteniment el client o nosaltres mateixos.
  • Assistència remota: Opcionalment es pot incorporar un equip, per a permetre la connexió online amb la màquina o la línia ja instal·lada, vers les nostres oficines. D'aquesta manera podem veure l'estat actual de la instal·lació, resoldre averies o fer modificacions de programa, sense necessitat de desplaçar-nos a l'empresa,  agilitzant el temps de resposta a les necessitats del client.
  • Recanvis
     pla de manteniment, assistència remota

 

 

 

 

Pol. Ind. Pla de Baix - C/ Grècia, 4
17800 Olot (GIRONA)
Telf. +34 - 972 26 81 05
Fax +34 - 972 26 05 67
comercial@ingening.com